Ekumenické setkávání

(Téměř) každou neděli ráno probíhají

Modlitby z věže

Vždy v neděli, od 7:00 do 8:00

Sraz u katedrály v 6:45, pokud plánujete přijít, dejte vědět Karlu Řežábkovi: 724 435 445 info@ks-plzen.cz